Befolkningsstatistik

Uppsala är befolkningsmässigt Sveriges fjärde största kommun.Antalet invånare i Uppsala ökar varje år, det senaste året med över 4 400, vilket var det högsta antalet sedan 1960-talet. År 1960 hade Uppsala cirka 100 000 invånare.

Den sista december 2016 var den officiella folkmängden i Uppsala kommun 214 559 personer. 

Läs dokument med olika typer av befolkningsstatistik

På vår sida om öppna data kan du också se en del befolkningsstatistik