Befolkningsstatistik

Uppsala är befolkningsmässigt Sveriges fjärde största kommun. De senaste åren har befolkningsökningen legat på historiskt höga nivåer.

Den sista december 2018 var den officiella folkmängden i Uppsala kommun 225 164 personer, vilket innebär en befolkningsökning med 5 250 personer jämfört med sista december 2017. År 1950 hade Uppsala cirka 89 000 invånare.

Läs dokument med olika typer av befolkningsstatistik.

På vår sida om öppna data kan du också se en del befolkningsstatistik.