Befolkningsstatistik

Uppsala är befolkningsmässigt Sveriges fjärde största kommun. Antalet invånare i Uppsala ökar varje år, under 2017 med 5 355 personer, vilket var det högsta antalet sedan 1950-talet. År 1950 hade Uppsala cirka 89 000 invånare.

Den sista december 2017 var den officiella folkmängden i Uppsala kommun 219 914 personer, vilket innebär en befolkningsökning med 5 355 personer jämfört med sista december 2016.

Läs dokument med olika typer av befolkningsstatistik.

På vår sida om öppna data kan du också se en del befolkningsstatistik.