Baskarta

Baskartan är en detaljerad karta där du kan se fastighetsindelning, byggnader, vägar och träd inom kommunens tätorter. Mellan tätorterna innehåller kartan mindre information.

Se baskartan på kartan.uppsala.se
Kartan saknar höjdinformation. Lägg till fastighetsindelning genom att välja temat Fysisk planering/Fastigheter.

Du som ska söka bygglov – beställ karta från bygglovenheten

Hämta baskartan som öppna data

Du kan också ta del av baskartan som öppna data i formatet dwg. Du får sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på öppna data. Till exempel kan du utveckla en mobilapplikation som bygger på informationen. När du använder Uppsala kommuns data i kommersiella sammanhang måste du ange Uppsala kommun som källa (CC-BY).

Gör så här:

  • Gå till kommunens baskarta
    Om du använder dator går länken direkt till rätt kartlager. Om du använder en mobil enhet måste du själv gå in under Teman och markera Öppna data.
  • Kartan är uppdelad i ett rutsystem – klicka i den ruta du vill ha information om. 
  • Hämta zipfilen med baskartan i dwg-format eller öppna en pdf med beskrivning av informationen i baskartan.

Information om alla kartlager i baskartan (PDF, 288 KB)