Anmäl utsläpp av olja och kemikalier

Anmäl till miljöförvaltningen om du upptäckt ett utsläpp av kemikalier eller andra händelser som påverkar miljö eller hälsa. Du kan välja att vara anonym.

Vid allvarliga och akuta olyckor ring 112.

Anmäl utsläpp av olja eller kemikalier
 • Du kan också välja att anmäla utsläpp via telefon eller e-post.

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post. 

  Torsdag 21 november klockan 15.00–18.00 kan du träffa oss för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Du får hjälp av lantmätare samt avlopps- och strandskyddshandläggare som svarar på frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. 

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala