Anmäl felparkering

Vänd dig till Uppsala Parkerings AB för att rapportera felparkerade fordon.

Om du undrar över eller har synpunkter på regler för felparkerade bilar ska du vända dig till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta Uppsala Parkerings AB för felanmälan av felparkerade fordon

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala