Anmäl brister i livsmedelshantering

Kontakta miljöförvaltningen om du hittar brister vad gäller livsmedelshantering och livsmedelsverksamheter.

Genom att rapportera kan du bidra till att brister åtgärdas.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post. , Torsdag 5 december klockan 15.00–18.00 kan du träffa oss för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Du får hjälp av lantmätare samt avlopps- och strandskyddshandläggare som svarar på frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. 

Tisdag 10 december klockan 9.00–10.00 är servicetelefonen stängd på grund av utbildning.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala