Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

 1. I korthet


  Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av inomhusklimatet och ventilationssystemet i en byggnad. En bra ventilation spar energi. Den bidrar också till att människor och djur mår bättre i byggnaden och att huset inte blir sjukt. 

  Det är obligatoriskt att göra en ventilationskontroll innan du använder ett ventilationssystem för första gången. 

  Läs mer om vad obligatorisk ventilationskontroll innebär på boverket.se

  Läs om olika typer av ventilationssystem på energimyndigheten.se

  Kontakta energi- och klimatrådgivningen för att få råd om klimatsmart ventilation.

  Fäll ihop
 2. Vem som utför OVK


  Besiktning av ventilationen

  Välj en certifierad kontrollant som utför själva ventilationskontrollen.

  Kontrollanten gör en besiktning och skriver ett protokoll som du ska skicka till bygglovsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen.  

  På boverket.se hittar du vilka personer som är certifierade för att göra en OVK.

  Kontroll av besiktningen

  Det är tillsynshandläggare på stadsbyggnadsförvaltningen som bevakar att du som är fastighetsägare gör OVK och att du rättar till fel och brister.

  Fäll ihop
 3. Intervaller för OVK


  Det är obligatoriskt för dig som äger en byggnad att göra en ventilationskontroll innan du använder ventilationssystemet för första gången. Det gäller också vid större ombyggnationer.

  Förutom vid nybyggnad och ombyggnad ska du också göra regelbundna ventilationskontroller. Hur ofta beror på typ av byggnad och ventilationssystem.

  Kontrollintervall

  Byggnad och typ av ventilation Intervall
  Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S-, F- och FX-ventilation   3 år
  Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT- och FTX-ventilation 3 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation 3 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F- och FX-ventilation   6 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-ventilation.   6 år
  En- och tvåbostadshus med FX, FT och FTX-ventilation. Endast kontroll vid nybyggnad eller nyinstallation

  Ventilationstyper

  S = Självdragsventilation
  F = Frånluftsventilation
  FX = Frånluftsventilation med värmeåtervinning
  FT = Från- och tilluftsventilation
  FTX = Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning

  Fäll ihop
 4. Undantag från OVK


  Du behöver inte ventilationskontrollera följande byggnader:

  • en- och tvåbostadshus med självdragsventilation (S)
  • en- och tvåbostadshus med mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning (F)
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande
  • fritidshus
  • industribyggnader.

  Dessa byggnader kräver en förstagångsbesiktning, men du behöver inte regelbundet kontrollera ventilationen:

  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation (FT)
  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)
  • en- och tvåbostadshus med frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX).
  Fäll ihop
 5. Skicka protokoll


  Skicka ditt protokoll från besiktningen till bygglovsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen. Du kan också lämna in protokollet i bygglovsinformationen på Stationsgatan 12

  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen - OVK, 753 75 Uppsala

  Fäll ihop
 6. Gamla protokoll


  Ett OVK-protokoll är en allmän handling. Skicka ett e-post om du vill begära ut ett gammalt protokoll. Glöm inte att skriva vilken fastighet det gäller.

  plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Kontakta handläggare om OVK

  Skicka gärna din fråga via e-post.

  E-post: ovk@uppsala.se
  Telefon:
  Marie Nordenholm 018-727 47 61
  Fredrik Björklund 018-727 42 37
  Tuva Andersen 018-727 42 94
  Telefontider: tisdag–onsdag 9.00–11.00, torsdag 13.00–14.30

  Fäll ihop