Mäta och åtgärda radon i bostaden

 1. I korthet


  Radon märks inte, men kan skada din hälsa. Därför bör du som bor i småhus regelbundet mäta radonhalten.

  Om du bor i flerbostadshus är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för att kontrollera radonhalten.

  Fäll ihop
 2. Radonhalter i Uppsala


  Vart tionde småhus har för höga radonhalter

  Ungefär vart tionde småhus i Uppsala kommun har halter av radon inomhus som ligger över riktvärdet 200 Bequerel per kubikmeter luft. Radonproblemen är mindre i flerbostadshus.

  Radon i dricksvatten

  Bergborrade dricksvattenbrunnar kan också innehålla höga halter av radon och det är främst de som har egna brunnar som är drabbade. Det kommunala dricksvattnet i Uppsala innehåller ingen hög halt av radon och ytvattentäkter innehåller nästan inget radon alls.

  Tidigare radonmätningar

  Vill du veta om någon mätt radonhalten i huset där du bor eller som du tänker flytta till? Då kan du söka bland tidigare radonmätningar.

  Radonhalten kan variera mycket mellan närliggande hus beroende på bostadens byggnadsmaterial, ventilation med mera.

  Fäll ihop
 3. Hur ofta du ska mäta


  Det räcker inte att mäta radonhalten vid ett enda tillfälle. Materialet i ett hus åldras och kan därför med tiden släppa igenom mer radon från marken.

  Det kan också påverka radonhalten om du bygger om eller renoverar, till exempel om du tilläggsisolerar eller ändrar ventilationen i din bostad.

  Därför bör du mäta radon regelbundet. Gärna vart tionde år eller vid större förändringar av bostaden.

  Fäll ihop
 4. Beställa radonmätning till lägre pris


  Om du har en bostad i Uppsala kommun har du möjlighet att mäta radon i inomhusluft till ett lägre pris.

  Du kan få det lägre priset om du går med på att mätresultatet blir synligt i miljöförvaltningens register och om du beställer mätningen hos Eurofins som kommunen har avtal med.

  Beställ radonmätning hos Eurofins

  Du kan också beställa mätningar hos andra företag, men då gäller ett annat pris. På Swedacs hemsida kan du se vilka företag som är ackrediterade.

  Se ackrediterade konsulter hos Swedac

  Fäll ihop
 5. Mäta radon i inomhusluft


  Det enklaste sättet att mäta radon i inomhusluft är att placera ut mätdosor i bostaden. Du ska göra mätningen i minst två rum, med en dosa i varje. Placera minst en dosa på varje bostadsplan. Du ska alltid mäta inredda rum i källare, som till exempel gillestuga.

  Långtidsmätning ger mer säkra värden

  Gör en långtidsmätning om du vill ha säkra värden. Det är bara långtidsmätningar som ger ett årsmedelvärde. Mättiden är minst två månader, men helst tre. Du ska göra mätningen under den del av året då huset måste värmas upp – normalt från 1 oktober till 30 april.

  Se priser och beställ mätpaket på Eurofins webbplats

  Se förutsättningar för rabatterad mätning

  Snabbmätning

  Snabbmätning kan vara bra om du ska köpa hus och behöver ett snabbt svar. Tänk på att resultatet bara är vägledande och att det inte räcker för olika typer av myndighetsbeslut. Du kan göra en snabbmätning när som helst under året. Mätningen bör pågå i minst sju dygn, men det går även kortare tid.

  Se priser och beställ mätpaket på Eurofins webbplats

  Se förutsättningar för rabatterad mätning

  Fäll ihop
 6. Mäta radon i dricksvatten


  Det går bra att mäta radon i dricksvatten hela året.

  På Swedacs hemsida kan du se vilka företag som är ackrediterade för radonmätningar i vatten.

  Se ackrediterade mätlaboratorier hos Swedac.se

  Fäll ihop
 7. Åtgärda radon i bostaden


  För att kunna åtgärda en för hög radonhalt i din bostad måste du först ta reda på varifrån radonet kommer.

  Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • marken under och runt om huset
  • byggnadsmaterialet
  • vatten som används i hushållet.

  Exempel på åtgärder är att

  • öka luftomsättningen i bostaden
  • täta rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar eller i genomgående sprickor
  • installera en fläkt som suger ut markluften (radonsug) innan den kommer in i byggnaden. 
  • lufta dricksvattnet.

  Läs om åtgärder mot radon på Boverket.se.

  Fäll ihop
 8. Kontakt


  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop