Installera värmepump – tillstånd och anmälan

 1. I korthet


  Om du vill installera en värmepump för att utvinna värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du få ett skriftligt beslut från kommunen. I vissa fall räcker det med att göra en anmälan, i andra fall ska du söka tillstånd.

  Här får du information om anläggningar som använder bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme och ytvattenvärme.

  Du behöver inte anmäla en luftvärmepump.

  Fäll ihop
 2. Tillstånd krävs inom vattenskyddsområde


  Om du ska installera en värmepump inom kommunens skyddsområde för vattentäkt ska du söka tillstånd.

  Se vattenskyddsområden i Uppsala kommun på karta 

  Större anläggningar

  Om du ska installera en större anläggning (för mer än två hushåll) inom vattenskyddsområdet ska du först söka om dispens från länsstyrelsen. Du måste invänta länsstyrelsens beslut innan du söker tillstånd från kommunen och påbörjar arbetet. Kommunen handlägger inte din ansökan innan du fått dispens.

  Läs om och sök om dispens på lansstyrelsen.se

  Känsliga ärenden granskas av Uppsala vatten

  Ansökningar för värmepumpar inom vattenskyddsområden eller andra känsliga områden granskas alltid av Uppsala vatten. Uppsala vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen.

  Fäll ihop
 3. Anmälan krävs utanför vattenskyddsområde


  Om du ska installera en värmepump utanför ett vattenskyddsområde ska du anmäla det till kommunen innan du påbörjar arbetet.

  Fäll ihop
 4. Sök tillstånd och anmäl via blankett


  Du söker om tillstånd och anmäler i samma blankett.

  Blankett för att anmäla eller söka tillstånd för att installera värmepump (PDF, 264 KB)

  Om din anläggning ligger närmare än tio meter från grannes tomtgräns ska du skicka in ett grannyttrande.

  Blankett för grannes yttrande (PDF, 200 KB)

  Om någon del av din anläggning ligger under grannes tomt ska du skicka in ett grannmedgivande.

  Blankett för grannes medgivande (PDF, 207 KB)

  Vänta på skriftligt beslut

  Lämna din anmälan eller ansökan till kommunen senast sex veckor innan du vill påbörja arbetet. Din ansökan måste vara komplett om du ska kunna få ett besked inom sex veckor. Du måste ha ett skriftligt beslut innan du installerar en värmepump.

  Bifoga situationsplan

  Bifoga en situationsplan när du ansöker om tillstånd. Den ska visa fastigheten i en lämplig skala, till exempel 1:1000. Behåll ett exemplar av situationsplan och blankett om det uppkommer frågor. Se till att situationsplanen innehåller:

  • Värmepumpens placering i huset.
  • Borrhålets placering, om det vinklas ska det också framgå riktning och placering av botten på borrhålet.
  • Placering av dricksvattenbrunnar, egna och grannars.
  • Placering av avloppsanläggningar, egna och grannars.
  • Placering av värmepumpsanläggningar, egna och grannars.

  Från kommunkartan kan du hämta en grundkarta och en ritning över din fastighet.

  1. Öppna kartan och skriv in din adress i sökrutan högst upp till vänster
  2. Zooma in så du ser din fastighet
  3. Tryck på skrivarsymbolen högst upp till höger
  4. Välj avancerat
  5. Markera tvinga skala och skriv in till exempel 1000 (för skala 1:1000)
  6. Vid enhet för skalstock ändra till meter om det inte kommer upp automatiskt
  7. Tryck på skriv ut – en pdf-fil skapas som du kan spara eller skriva ut
  Fäll ihop
 5. Vad det kostar


  Avgiften för att söka tillstånd för värmepump för 1–2 hushåll är:

  • 2 300 kronor utanför vattenskyddsområde
  • 2 875 kronor inom vattenskyddsområde.

  Ska du installera en större värmepump för mer än två hushåll betalar du för handläggningstiden. Avgiften är 1 150 kronor per timme.

  Avgiften tas ut även om din anmälan eller ansökan avslås.

  Om du börjar installera en värmepump som du inte har anmält i förväg kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift på mellan 1 000 kronor och 3 000 kronor eller bli dömd för otillåten miljöverksamhet.

  Fäll ihop
 6. Att tänka på


  Förbered placering av brunnen

  Inför installationen ska du:

  • Prata med dina grannar och skicka in grannyttrande om din anläggning placeras närmare än 10 meter från tomtgräns.
  • Prata med dina grannar och skicka in grannmedgivande om en del av din anläggning placeras under grannens tomt.
  • Se till att borrhålet hamnar minst 20 meter från andra energibrunnar.
  • Se till att borrhålet hamnar minst 30 meter från dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar på din egen eller grannes tomt.
  • Anmäla eller ansöka om tillstånd för anläggningen hos kommunen.
  • Anmäla eventuell skrotning av gammal oljecistern till kommunen.

  Du bör prata med dina grannar även om anläggningen placeras mer än 10 meter från fastighetsgränsen.

  Den som borrar ska vara certifierad

  Kommunen ställer krav på att brunnsborraren ska vara certifierad.

  En certifierad brunnsborrare ska följa Normbrunn -16 som beskriver hur borrning av brunnar ska ske. Kraven är framtagna av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i samarbete med branschen. I bilaga 2 till Normbrunn -16 finns också ett avsnitt som vänder sig till dig som ska beställa borrning.

  Mer vägledning om borrning och Normbrunn -16 hittar du på sgu.se

  Ytterligare krav

  Borrslam (vatten uppblandat med söndermalt bergmaterial) får inte ledas till dag- eller spillvattensystemet utan att först ha passerat en sedimentationscontainer.

  Fäll ihop
 7. Olika typer av värmepumpar

 8. Vad säger lagen?


  Du kan läsa mer om de lagar och regler som gäller för värmepumpar på riksdagens webbplats. De två lagar som styr är:

  Fäll ihop
 9. Kostnadsfri rådgivning


  Du kan få råd och stöd om bland annat installation av värmepump av kommunens energirådgivare. Rådgivningen är oberoende och kostnadsfri.

  Läs om energi- och klimatrådgivningen 

  Fäll ihop
 10. Kontakt


  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Första torsdagen i varje månad kan du träffa lantmätare och avlopps- och strandskyddshandläggare för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. Tid: 15.00–18.00. 

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop