Installera värmepump – tillstånd och anmälan

 1. I korthet


  Om du vill inrätta en värmepump för att utvinna värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du få ett skriftligt beslut från miljöförvaltningen. I vissa fall räcker det med att göra en anmälan, och i andra fall ska du söka tillstånd.

  Du behöver inte anmäla en luftvärmepump.

  Fäll ihop
 2. Tillstånd krävs inom vattenskyddsområde


  Om du ska installera en värmepump inom kommunens yttre skyddsområde för vattentäkt, ska du söka tillstånd. Inom det inre skyddsområdet är det normalt inte tillåtet att installera bergvärme och ytjordvärme.

  Se vattenskyddsområdena på karta 

  Större anläggningar

  Om du ska installera en större anläggning (för mer än två hushåll) inom vattenskyddsområdet ska du ha dispens från vattenskyddsföreskrifterna. Det är länsstyrelsen som ger dispens.

  Läs mer om dispens på länsstyrelsens webbplats

  Känsliga ärenden granskas av Uppsala vatten

  Ansökningar för värmepumpar inom vattenskyddsområden eller andra känsliga områden skickas alltid på remiss till Uppsala vatten, som ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen.

  Fäll ihop
 3. Anmälan krävs utanför vattenskyddsområde


  Om du ska installera en värmepump utanför ett vattenskyddsområde ska du anmäla det till miljöförvaltningen innan installationen.

  Fäll ihop
 4. Sök tillstånd och gör anmälan via blankett


  Du ansöker om tillstånd och gör anmälan i samma blankett.

  Blankett för anmälan och tillstånd för att installera värmepump (PDF, 956 KB)

  Vänta på skriftligt beslut

  Lämna din anmälan/ansökan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan du påbörjar arbetet. Du måste få ett skriftligt beslut innan du börjar inrätta en värmepumpsanläggning.

  Bifoga situationsplan

  Bifoga en situationsplan till din blankett. Den ska visa fastigheten
  och vara i skala 1:400 eller 1:500. Se till att den innehåller

  • värmepumpens placering i huset
  • borrhålets placering
  • placering av dricksvattenbrunnar (egna och grannars)
  • placering av avloppsanläggning (egna och grannars)
  • eventuella energibrunnar hos grannarna.

  Från kommunkartan kan du hämta en ritning över din fastighet och hämta en grundkarta att använda. 

  Behåll ett exemplar av situationsplan och blankett om det uppkommer frågor.

  Fäll ihop
 5. Vad det kostar


  Avgiften för att söka tillstånd för värmepump för 1–2 hushåll är

  • 2 170 kronor utanför vattenskyddsområde
  • 2 713 kronor inom yttre vattenskyddsområde.

  Ska du installera en större värmepump för mer än två hushåll betalar du för handläggningstiden. Avgiften är 1 085 kronor per timme.

  Om du börjar inrätta värmepumpsanläggning som du inte har anmält i förväg kan du bli skyldig att betala av en miljösanktionsavgift på mellan 1 000 kronor och 3 000 kronor eller bli dömd för otillåten miljöverksamhet.

  Fäll ihop
 6. Att tänka på


  Förbered placering av brunnen

  Inför installationen bör du

  Intyg från granne vid borrhålsplacering närmare än 10 meter från tomtgräns

  Avståndet mellan två bergvärmebrunnar bör vara minst 20 meter för att anläggningarna inte ska påverka varandras värmeuttag och att du och din granne kan få ut den värme ni har räknat med. Det är därför viktigt att informera och få medgivande från berörd granne om du planerar att anlägga ett borrhål närmare än 10 meter från tomtgränsen.

  Blankett för intyg frn granne vid bergvärmeborrning (PDF, 793 KB)

  Den som borrar ska vara certifierad

  Miljöförvaltningen ställer krav på att brunnsborraren ska vara certifierad.

  En certifierad brunnsborrare ska följa Normbrunn -16 som beskriver hur borrning av brunnar ska ske. Kraven är framtagna av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i samarbete med branschen. I bilaga 2 till Normbrunn -16 finns även ett avsnitt som vänder sig direkt till dig som ska beställa borrning.

  Mer vägledning om borrning och Normbrunn -16 hittar du på sgu.se

  Ytterligare krav

  Borrslam (vatten uppblandat med söndermalt bergmaterial) får inte ledas till dag- eller spillvattensystemet utan att först ha passerat en sedimentationscontainer.

  Fäll ihop
 7. Olika typer av värmepumpar

 8. Vad säger lagen?


  Du kan läsa mer om de lagar och regler som gäller för värmepumpar på riksdagens webbplats. De två lagar som är styrande inom området är

  Fäll ihop
 9. Kostnadsfri rådgivning


  Du kan få råd och stöd om bland annat installation av värmepump av kommunens energirådgivare. Rådgivningen är oberoende och kostnadsfri.

  Läs om energi- och klimatrådgivningen 

  Fäll ihop
 10. Kontakt


  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post. 

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop