Jag kommer gärna på information om solceller

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Hantering av personuppgifter

Gatu- och samhällsmiljönämnden behandlar dina personuppgifter för att se hur många deltagare som kommer. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse. Gatu- och samhällsmiljönämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Uppgifter som skickas in till kommunen blir allmänna handlingar och kan därmed komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Personuppgifter kommer inte att delas med någon annan mottagare. Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlag (1990:782). Vi gallrar uppgifterna efter fem år.

Läs mer om dina rättigheter och om hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

Kontakta nämnden genom att e-posta gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se.

Begär utdrag eller klaga

Om du har frågor om behandlingen eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet AB, kontaktperson Laura Gashi, genom att maila dso.uppsala@jpinfonet.se 

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.