Fastighetsägarens ansvar

 1. I korthet


  Här hittar du information om vad du som fastighetsägare ansvarar för och vad du behöver göra runt omkring din fastighet. Du får bland annat veta hur du ska sköta snöskottning och ditt ta hand om ditt trädgårdsavfall.

  Om du hellre vill skriva ut informationen har vi samlat det viktigaste i en folder.

  Fastighetsägarens ansvar (PDF, 405 KB)

  Fäll ihop
 2. Skotta snö och sanda


  Du som är fastighetsägare ansvarar för att skotta snö och sanda runt din fastighet. Du ska också se till att det är lätt att komma åt brevlådor och soptunnor.

  Snö som du skottat bort får du inte lägga på gator eller i parker. Det finns speciella snötippar där du kan lämna snön. Du kan också hämta grovkornig sand till din fastighet på flera ställen inom Uppsala kommun.

  När våren kommer och det inte längre är risk för halka ska du så snabbt som möjligt ta bort gruset från gångytan utanför din fastighet. Du ska också ta hand om gruset och se till att det inte hamnar på kommunens ytor som till exempel gator och gräsmattor. 

  Läs mer om snöskottning och sandning

  Fäll ihop
 3. Ta hand om ditt trädgårdsavfall


  Lämna ditt trädgårdsavfall på närmsta återvinningstation. Om du inte har möjlighet att återvinna ditt trädgårdsavfall är det ibland tillåtet att elda upp det. I tätbebyggt område (där det finns en detaljplan) får du elda upp löv, kvistar och annat trädgårdsavfall 15–30 april och 15–31 oktober. I övriga områden finns inga bestämda tider, men du ska alltid elda säkert och ta hänsyn till grannar.

  Läs mer om trädgårdsavfall

  Fäll ihop
 4. Håll efter buskar och träd


  För att trafiken på gator i bostadsområden ska vara säker krävs det fri sikt. Du som  fastighetsägare ansvarar för att hålla efter häckar, buskar och träd på din egna tomt och plantera ny växter på rätt ställe.

  Läs mer om träd, häckar och buskage 

  Fäll ihop
 5. Underlätta sophämtningen


  För det ska bli lätt att lyfta och tömma avfallskärlen måste du ställa dem med minst 50 centimeters mellanrum och 50 centimeters fritt utrymme runt omkring.

  På hämtningsdagen placerar du soptunnorna så att de syns tydligt. Du får inte ställa dem på gångytan utanför din tomt. Vänd kärlen så att hjulen och draghandtaget står ut mot gatan. Locken ska vara ordentligt stängda.

  Det är Uppsala Vatten som ansvarar för att hämta och ta hand om allt hushållsavfall i Uppsala kommun.

  Fäll ihop
 6. Håll rent och snyggt


  Du ansvarar för att plocka upp allt skräp från gångbanor, trottoarer eller trappor utanför din fastighet. Du ska också kratta upp löv utanför din fastighet och sopa upp frukt, bär och kärnor.

  Om det finns damm där du ska sopa ska du först vattna ytan. Då binds dammet och sprids inte i luften. 

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Öppettider reception, Måndag–torsdag 7.45–17.00, Fredag 7.45–16.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop