Utstakning och lägeskontroll

 1. I korthet


  Det är viktigt att en byggnad byggs på rätt plats. Utstakning betyder att en behörig mättekniker markerar på marken var byggnaden ska stå. Vid en lägeskontroll kontrollerar man att byggnadens placering stämmer med bygglovet.

  Utstakning och lägeskontroll ska göras av en behörig mättekniker. Den som gör arbetet tar ut en avgift.

  Just nu kan du inte beställa utstakning eller lägeskontroll från kommunen. För att anlita en behörig mättekniker vänder du dig till en privat aktör.

  Fäll ihop
 2. Utstakning


  Det är viktigt att en byggnad byggs exakt där bygglovet anger. Därför säger plan- och bygglagen, PBL, att utstakning ska ske om det behövs. Det står i det beviljade bygglovet och i startbeskedet om utstakning ska ske.

  Utstakning betyder att byggherren anlitar en behörig mättekniker för att med stor noggrannhet markera på marken var byggnaden ska stå. Mätteknikern sätter också ut en markering med ett inmätt höjdvärde, en så kallad arbetsfix.

  Meddela kommunen vilken mättekniker du anlitat.

  Utstakningen ska göras innan arbetet börjar. Den som gör utstakningen tar ut en avgift.

  Läs om utstakning på boverket.se 

  Fäll ihop
 3. Lägeskontroll


  Vid en lägeskontroll kontrollerar man att byggnadens placering stämmer med bygglovet. Det står i det beviljade bygglovet och i startbeskedet om lägeskontroll ska ske.

  Byggherren anlitar en behörig mättekniker för att göra en inmätning.
  Meddela kommunen vilken mättekniker du anlitat.

  Det är lämpligt att göra inmätningen när formen till grunden är färdig så att eventuella fel kan åtgärdas så tidigt som möjligt. Den som gör lägeskontrollen tar ut en avgift.
  Läs om lägeskontroll på boverket.se. 

  Skicka in inmätningen till kommunen

  När inmätningen för lägeskontroll är färdig ska du skicka in den till kommunen.
  Skicka in inmätning för lägeskontroll via formulär.

  Du kan också skicka in inmätningen via e-post: matuppdrag@uppsala.se. Titta i formuläret ovan för att se vilken information som ska finnas med.

  Fäll ihop
 4. Att anlita en mättekniker


  Det är byggherrens ansvar att byggnaden placeras enligt bygglovbeslutet. Den anlitade mätteknikern har ansvar för att mätarbetet utförs professionellt, med rätt kvalitet och dokumentation.

  Det är byggherrens ansvar att se till att mätteknikern är behörig, det vill säga har tillräcklig kompetens i enlighet med Lantmäteriets rekommendationer. Lantmäteriets minimumkrav på sammanlagt 5 års utbildning och erfarenhet har vi sänkt till 3 år.

  Läs om behörighet och grundläggande mätningsteknisk färdighet på lantmäteriet.se.

  Fäll ihop
 5. Skicka in uppgifter om mättekniker och bygglovärende


  När man anlitat en mättekniker ska kontaktuppgifter till personen som ska utföra mätuppdragen skickas in till kommunen, tillsammans med uppgifter om vilket bygglovärende det gäller. Vi registrerar mätteknikern i ditt bygglovärende.

  Skicka in uppgifter om mättekniker och aktuellt bygglovärende genom att fylla i ett formulär.

  Det går också att skicka in inmätningen via e-post: matuppdrag@uppsala.se. Titta i formuläret ovan för att se vilken information som ska finnas med.

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Just nu kan du inte beställa utstakning eller lägeskontroll från kommunen. För att anlita en behörig mättekniker vänder du dig till en privat aktör.

  Kontakta mätavdelningen

  Kontakta Bygglovsinformationen

  Bygglovsinformationen
  Besöks- och telefontid: måndag–torsdag 9.00–12.00.

  Bygglovsinformationen är stängd måndag 30 april.

  Om du har ett pågående ärende
  Ring din handläggare om du har ett pågående ärende, telefontid tisdag–onsdag 9.00–11.00 och torsdag 13.00–15.00.

  Kom på rådgivning
  Tid för rådgivning: torsdagar 15.00–19.00, på Stationsgatan 12.

  På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.

  Telefon: 018-727 46 10
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop