Anmälan av anlitad mättekniker för utstakning och lägeskontroll

Skicka in anmälan av anlitad mättekniker för utstakning och lägeskontroll

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

 

Mätteknikerns kontaktuppgifter
Mätteknikerns kontaktuppgifter

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att plan- och byggnadsnämnden ska få underlag för att kunna godkänna den anlitade mätteknikern. Det gör vi utifrån de rättsliga grunderna allmänt intresse och myndighetsutövning.

Vi delar uppgifterna med underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB).

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.