Utstakning, lägeskontroll och övriga mättekniska tjänster

 1. I korthet


  Det är viktigt att en byggnad byggs på rätt plats. Utstakning betyder att en mättekniker markerar på marken var byggnaden ska stå. Vid en lägeskontroll kontrollerar en mättekniker att byggnadens placering stämmer med bygglovet.

  Utstakning och lägeskontroll är ett krav i vissa bygglovärenden. Arbetet ska alltid göras av en behörig mättekniker. Tjänsten kan beställas av kommunens mätavdelning eller av en privat aktör. Den som gör arbetet tar ut en avgift.

  Andra tjänster som kommunens mätavdelning kan utföra efter beställning är till exempel gränsutvisning (ej rättsligt bindande), höjdutsättning, avvägning och inmätning för uppdatering av baskarta.

  Fäll ihop
 2. Att anlita en mättekniker


  Det är byggherrens ansvar att byggnaden placeras enligt bygglovbeslutet. Den anlitade mätteknikern har ansvar för att mätarbetet utförs professionellt, med rätt kvalitet och dokumentation.

  Det är byggherrens ansvar att se till att mätteknikern är behörig, det vill säga har tillräcklig kompetens i enlighet med Lantmäteriets rekommendationer. Lantmäteriets minimumkrav på sammanlagt 5 års utbildning och erfarenhet har vi sänkt till 3 år.

  Läs om behörighet och grundläggande mätningsteknisk färdighet på lantmäteriet.se.

  Fäll ihop
 3. Utstakning


  Det är viktigt att en byggnad byggs exakt där bygglovet anger. Därför säger plan- och bygglagen, PBL, att utstakning ska ske om det behövs. Det står i det beviljade bygglovet och i startbeskedet om utstakning ska ske.

  Utstakning betyder att byggherren anlitar en behörig mättekniker för markera på marken var byggnaden ska stå. Utstakningen kan vara en grovutstakning eller en finutstakning. En grovutstakning har en noggrannhet på ca 1 dm och görs vanligen, och om det behövs, innan markarbeten börjar. En finutstakning visar byggnadens placering med millimeternoggrannhet. Mätteknikern sätter också ut en markering med en inmätt höjd, en så kallad arbetsfix.

  Utstakningen ska göras innan byggnadsarbetet börjar. Den som gör utstakningen tar ut en avgift.

  Du kan beställa en utstakning av kommunens mätavdelning eller av en privat aktör. Om du anlitat en privat aktör ska du meddela kommunen vilken mättekniker du har anlitat.  

  Läs om utstakning på boverket.se 

  Beställ utstakning av kommunens mätavdelning

  Normalt utför vi en utstakning tidigast 3–5 arbetsdagar efter beställningen. För det krävs att underlag finns och att startbesked utfärdats i bygglovet. Under perioder med hög arbetsbelastning kan vi ibland behöva förlänga leveranstiden eller tacka nej till beställningen.

  Vi ringer alltid upp dig innan utstakningen för att stämma av tidpunkt och förutsättningar för arbetet.

  Se avgifter för utstakning i taxor för bygglov

  Om du anlitar en privat aktör för utstakning

  Om du beställer utstakning av en privat aktör ska du meddela kommunen vilken mättekniker du har anlitat. 

  Meddela kommunen vilken mättekniker du har anlitat

  Fäll ihop
 4. Lägeskontroll


  Vid en lägeskontroll kontrollerar en mättekniker att byggnadens placering stämmer med bygglovet. Det står i det beviljade bygglovet och i startbeskedet om lägeskontroll ska ske.

  Det är byggherren som anlitar en behörig mättekniker för att göra en inmätning. Den som gör lägeskontrollen tar ut en avgift.

  Det är lämpligt att göra inmätningen när formen till grunden är färdig så att eventuella fel kan åtgärdas så tidigt som möjligt. 

  Du kan beställa en lägeskontroll av kommunens mätavdelning eller av en privat aktör. Om du beställer från en privat aktör ska du meddela kommunen vilken mättekniker du har anlitat. 

  Läs om lägeskontroll på boverket.se. 

  Beställ lägeskontroll av kommunens mätavdelning

  Normalt utförs lägeskontrollen inom en till två veckor efter din beställning. Under perioder med hög arbetsbelastning kan vi ibland behöva förlänga leveranstiden eller tacka nej till beställningen.

  Du behöver inte vara med vid inmätningen. Vi utför uppdraget så snabbt vi kan och meddelar med en lapp när vi varit där. Om du ändå önskar vara med eller bestämma en tid skriver du det i beställningen så tar vi kontakt med dig.

  Se avgifter för lägeskontroll i taxor för bygglov

  Om du anlitar en privat aktör för lägeskontroll

  Om du beställer lägeskontroll av en privat aktör ska du meddela kommunen vilken mättekniker du har anlitat.

  Meddela kommunen vilken mättekniker du har anlitat

  När inmätningen för lägeskontroll är färdig ska du skicka in den till kommunen.

  Skicka in inmätning för lägeskontroll

  Fäll ihop
 5. Övriga mättekniska tjänster


  Kommunens mätavdelning kan på beställning utföra mätningstekniska tjänster som till exempel

  • gränsutvisning (ej rättsligt bindande)
  • höjdinmätning eller -utsättning
  • avvägning
  • inmätning för uppdatering av kommunens baskarta.

  Arbetet timdebiteras enligt kommunens taxa. Moms tillkommer.

  Se avgift för timdebitering i taxan för bygglov (Punkt 6.10: Beslut där kostnaden beräknas på samma sätt för alla typer av ärenden)

  Om du behöver en rättsligt bindande gränsutvisning ska du kontakta lantmäteriemyndigheten. Se kontaktuppgifter till lantmäterimyndigheten

  Till mätavdelningen kan du även vända dig för frågor om stompunkter och för lån av konsoler till stompunkter i husväggar.

  Ta kontakt med mätavdelningen via epost matuppdrag@uppsala.se.

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Kontakta mätavdelningen

  Kontakta bygglovsinformationen

  Bygglovsinformationen har stängt måndag 21 oktober.

  Bygglovsinformationen
  Besökstid: Måndag–onsdag 9.00–12.00
  Telefontid: Måndag–torsdag 9.00–12.00

  Om du har ett pågående ärende
  Ring din handläggare om du har ett pågående ärende, telefontid tisdag–onsdag 9.00–11.00.

  Kom på rådgivning
  Har du frågor om din bygglovsansökan är du välkommen till oss för rådgivning. På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.
  Läs mer om rådgivning och se öppettider

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

  Telefon: 018-727 46 10
  Besöksadress: Stationsgatan 12, bottenplan
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop