Uppdatera lägenhetsregistret

Du som äger ett flerbostadshus måste uppdatera lägenhetsregistret när du bygger nya, ändrar eller tar bort bostadslägenheter. Lagen om lägenhetsregister beskriver ditt ansvar.

Fyll i blankett

Fyll i aktuell blankett och skicka in senast 1 månad efter att lägenheterna blivit klara att flytta in i. Du väljer själv om du fyller i blanketten direkt på sidan eller om du vill ladda ner den, fylla i för hand och slutligen skicka med post.

Blankett för flerbostadshus inklusive specialbostäder

Blankett för småhus inklusive fritidshus

För att kunna öppna PDF-filer behöver du ha installerat programmet Acrobat reader. Hämta gratisprogrammet Acrobat reader. En del nyare webbläsare har inbyggt stöd för att visa PDF-filer men du kan i vissa fall få problem med att fylla i blanketten direkt på skärmen.

Syftet med lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller bland annat uppgifter om area (lägenhetens storlek i kvadratmeter), antal rum och kökstyp. Läs om syftet med lägenhetsregistret på lantmateriet.se. 

Kontakta miljöförvaltningen – lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten tar bara emot bokade besök. Du kan boka tid eller ställa frågor via vår servicetelefon eller e-post.

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress:  Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12.

Den 25 augusti kan du träffa avlopps- och strandskyddshandläggare, lantmätare och bygglovsrådgivningen på Björklingedagen. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar samt om din bygglovsansökan.

Postadress: Uppsala kommun
Miljöförvaltningen – lantmäterimyndigheten
753 75  Uppsala