Sök bygglov eller gör en anmälan

Tjänsten Mittbygge är stängd för nya ärenden. Mittbygge ersätts med den nya tjänsten bygglovhjälpen. Du som har ett pågående ärende ska fortsätta att skicka in kompletteringar till Mittbygge fram till och med 20 december. Mittbygge stängs helt 1 januari 2020.
Läs mer om bytet till den nya tjänsten bygglovhjälpen

Ansök om bygglov, lokaliseringsprövning, rivningslov, marklov eller gör en anmälan. Du kan följa ditt ärende steg för steg och skicka in kompletterande handlingar digitalt. 

För att logga in behöver du e-legitimation som du får från din bank eller Telia.

Se information för sig som vill söka via blankett.

Logga in i e-tjänst på mittbygge.se