Rivningslov

Du behöver vanligtvis rivningslov för att få riva byggnader, eller delar av byggnader, inom detaljplanerat område.

Sök rivningslov

Inom område med områdesbestämmelser kan du behöva rivningslov.
Läs om områdesbestämmelser på boverket.se.

I de flesta fall behöver du rivningslov för att få riva och ersätta en äldre byggnad med en ny, likvärdig.

I de fall där du inte behöver rivningslov behöver du göra en anmälan. Krav på anmälan för rivning gäller inte för komplementbyggnad eller för bygglovbefriade åtgärder i anslutning till en- och tvåbostadshus. Du behöver inte heller göra en anmälan för att få riva ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Kontakta oss

Bygglovsinformationen

Besöks- och telefontid: måndag–torsdag 9.00–12.00

Om du har ett pågående ärende
Ring din handläggare om du har ett pågående ärende, telefontid tisdag–onsdag 9.00–11.00 och torsdag 13.00–15.00.

Rådgivningen

Tid för rådgivning: torsdagar 15.00–19.00

På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare/arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.

Telefon: 018-727 46 10
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala