Olovligt byggande

Det är viktigt att du håller dig väl informerad om gällande regler inför ditt byggprojekt och att du har rätt tillstånd innan du börjar bygga.

Om du börjar göra något som kräver lov, anmälan och startbesked utan att ha fått det – eller om du börjar använda det du har förändrat innan du fått slutbesked, måste kommunen ta ut så kallade byggsanktionsavgifter. Du behöver också betala bygglovsavgiften i efterhand. Det gäller även om du inte varit medveten om att du gjort fel. 

Sanktionsavgift

Du måste betala en sanktionsavgift om du

  • utan bygglov bygger till, bygger nytt, ändrar användningen av en byggnad eller utför andra åtgärder som kräver bygglov
  • börjar bygga utan startbesked trots att åtgärden kräver bygglov eller är anmälningspliktig
  • börjar använda en byggnad innan du fått slutbesked trots att åtgärden kräver bygglov eller är anmälningspliktig
  • saknar en kontrollansvarig, trots att en sådan krävs
  • utan rivningslov river en byggnad eller anläggning inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser
  • utan marklov schaktar, fyller, fäller träd eller planterar skog inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser
  • inte anmäler en anmälningspliktig åtgärd, till exempel om du installerar en kamin. 

Läs mer i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen.

Så mycket kostar det

Hur mycket du måste betala beror på vilket fel du gjort. Har du gjort flera fel får du betala för varje fel. Avgifterna grundas på prisbasbeloppet som för 2017 är 44 800 kronor. 

Byggsanktionsavgifter kan maximalt vara 50 prisbasbelopp. Storleken på byggsanktionsavgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen. Avgiften kan sänkas om avgiften inte står i rimlig proportion till felet.

Exempel på sanktionsavgift – installation av braskamin

Anna och Per har köpt hus och beslutar sig för att installera en braskamin. De monterar in den i huset utan att göra en anmälan. När sotaren kommer på besiktning får stadsbyggnadsförvaltningen en anmälan om att en ny kamin har installerats. 

Eftersom Anna och Per har installerat braskaminen utan startbesked måste de betala en sanktionsavgift på 4 480 kr, det vill säga 0,1 prisbasbelopp. Anna och Per måste också betala en avgift på 896 kronor eftersom de har börjat använda kaminen utan slutbesked.

Fler exempel på byggsanktionsavgifter

Avgifterna baseras på prisbasbeloppet som 2017 är 44 800 kronor. 

Exempel

Avgift i kronor

Du börjar bygga en villa med bruttoarean 160 kvadratmeter utan startbesked.

99 680

Du börjar bygga ett garage med bruttoarean 60 kvadratmeter utan startbesked.

21 280

Du tar en villa med bruttoarean 160 kvadratmeter i bruk utan slutbesked.

19 936

Du tar ett garage med bruttoarean 60 kvadratmeter i bruk utan slutbesked.

4 256

Texten på sidan finns även i informationsbladet Byggsanktionsavgift (PDF, 89 KB)

Kontakta bygglovsinformationen

Öppettider

Besök och telefon, 9.00–12.00 måndag–torsdag.

Bygglovsinformationen har stängt för besök och telefon under perioden 14 december – 5 januari. Vi svarar på e-post hela perioden.

Om du har ett pågående ärende
Ring din handläggare om du har ett pågående ärende, telefontid tisdag–onsdag 9.00–11.00, torsdag 13.00–15.00. 

Rådgivning på torsdagar

Rådgivningen har juluppehåll torsdagarna 21 december, 28 december och 4 januari.

Bygglovsenheten har drop-in för rådgivning på torsdagar 15.00–19.00. Då kan du få hjälp av bygglovshandläggare/arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan. 

Bygglov på väg – bygglovsbilen
Under hösten besöker bygglovsbilen tätorter utanför Uppsala. Kom och ställ frågor, få tips och diskutera handlingar.
Läs mer om bygglovsbilen och se vilka orter och tider som gäller.

Telefon: 018-727 46 10
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala