Kostnad för allmän handling

Digitala kopior

Digitala kopior via e-post kostar 10 kronor per fil samt en distributionsavgift på 10 kronor per fastighet. Handlingar arkiverade före 1 juli 2015 levereras i tiff-format, handlingar arkiverade efter 1 juli 2015 levereras i pdf-format.

Papperskopior

Om du beställer en allmän handling kostar det

  • A4 svartvitt, 4 kronor per sida
  • A4 färg, 5 kronor per sida
  • A3 svartvitt, 8 kronor per sida
  • A3 färg, 10 kronor per sida.

Kostnad baskarta

  • A4 i skala 1:500 kostar 100 kronor.
  • A3 i skala 1:500 kostar 200 kronor. 

Kostnad för kompletterande kopiering när du ska lämna in handlingar

  • A4, 4 kronor per kopia
  • A3, 8 kronor per kopia

Kostnad fakturering

Vid fakturering tillkommer 40 kronor.

Kostnad för planhandlingar

Om du behöver en enda kopia som ska användas för samråd och utställning till remissinstanser och sakägare kan stadsbyggnadsförvaltningen skicka ett exemplar utan kostnad. Men om du behöver fler kostar kopiorna 4 kronor per sida.

Beställ ritningar, kartor och allmänna handlingar.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala