Inglasade balkonger – bygglov och information

Inglasning av balkong räknas som en tillbyggnad. På vissa hus kan det vara olämpligt att glasa in balkonger med hänsyn till husets arkitektur och kulturhistoriska värde. Kontakta bygglovsinformationen för att ta reda på vad detaljplanen i ditt område säger om att glasa in balkongen.

När du behöver bygglov

Du behöver bygglov inom detaljplanerat område och inom område med sammanhållen bebyggelse.

Du kan behöva bygglov inom områden med områdesbestämmelser.
Läs om områdesbestämmelser på boverket.se.

Du behöver inte bygglov för vissa inglasningar och tillbyggnader utanför detaljplanerat område.

Anpassa balkongen efter husets arkitektur

En inglasad balkong ska vara anpassad till byggnaden vad gäller färg, form, material och detaljutformning. 
Läs om balkonger och arkitektur i Uppsala kommuns balkongguide (PDF, 2 MB)

Ta reda på om byggnaden eller miljön är q-märkt

Du ska undvika att glasa in balkongen om byggnaden är klassificerad som kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefull. 

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen eller kulturförvaltningen om du har frågor om kulturhistorisk eller arkitektonisk klassning.

Krav på en inglasad balkong

När du planerar en inglasad balkong ska du tänka på att

 • utformningen ska ge ett så lätt intryck som möjligt. Glasen bör ha tunna eller inga ramar
 • bevara de ursprungliga balkongfronterna så långt det är möjligt
 • använda balkongfronter som liknar de ursprungliga
 • undvika färgade glas och spegelglas eftersom de förändrar karaktären på byggnaden
 • glasen ska vara lätta att skjuta åt sidan 
 • det ska gå lätt att rengöra glasen 
 • använda samma system för alla balkonger som ska glasas in. 

Inglasade balkonger medför ökade brandrisker. Läs om brandskydd på inglasade balkonger (PDF, 115 KB)

Handlingar att skicka med bygglovansökan

 • situationsplan med berörda balkonger markerade, skala 1:500
 • fasadritningar med berörda fasader där balkongerna är markerade och antal glasrutor inritade, skala 1:100
 • planritningar som visar anslutningen mellan balkonger och lägenheter, skala 1:100
 • sektionsritningar som visar anslutning vid takfot på hus med utanpåliggande balkonger
 • godkännande från bostadsrättsförening
 • val av inglasningssystem (till exempel en broschyr).

Situationsplan och ritningar ska vara skalenliga.

Kontakta bygglovsinformationen

Öppettider

Besök och telefon, 9.00–12.00 måndag–torsdag.

Bygglovsinformationen har stängt för besök och telefon under perioden 14 december – 5 januari. Vi svarar på e-post hela perioden.

Om du har ett pågående ärende
Ring din handläggare om du har ett pågående ärende, telefontid tisdag–onsdag 9.00–11.00, torsdag 13.00–15.00. 

Rådgivning på torsdagar

Rådgivningen har juluppehåll torsdagarna 21 december, 28 december och 4 januari.

Bygglovsenheten har drop-in för rådgivning på torsdagar 15.00–19.00. Då kan du få hjälp av bygglovshandläggare/arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan. 

Bygglov på väg – bygglovsbilen
Under hösten besöker bygglovsbilen tätorter utanför Uppsala. Kom och ställ frågor, få tips och diskutera handlingar.
Läs mer om bygglovsbilen och se vilka orter och tider som gäller.

Telefon: 018-727 46 10
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala