Bygglovhjälpen

Bygglovhjälpen är en digital tjänst där du får hjälp med ditt bygglovprojekt. Du kan bland annat se

  • om du behöver söka bygglov för ditt projekt
  • hur ansökan går till
  • vad som händer när du skickat in din ansökan. 

Bygglovhjälpen är under utveckling och vi fyller på med fler projekttyper efter hand. 

Starta bygglovhjälpen