Bygglov på väg

Under hösten besökte bygglovsbilen tätorter utanför centrala Uppsala med omgivande landsbygd. Du som boende i Uppsala kommun hade möjlighet att träffa bygglovshandläggare och inspektör för att ställa frågor, få råd och diskutera dina handlingar.

Orter som fick besök av bygglovsbilen hösten 2017

  • Björklinge
  • Stavby
  • Vattholma 
  • Almunge 
  • Ramsta

Fler besök efter årsskiftet

Efter årsskiftet åker bygglovsbilen ut på en ny turné. Till vilka orter och när är ännu inte bestämt. Information om det läggs ut här på webben senare.

Förbered dig gärna inför mötet

För att du ska få så bra hjälp som möjligt när du träffar oss är det bra om du tar med

  • fastighetsbeteckning
  • foton och skisser över ditt projekt, om du har det
  • detaljplanen för ditt område och fasadritningar. 

Beställ detaljplan och fasadritning.

Du får hjälp oavsett om du nyligen har börjat fundera över en idé och vill veta vad som kräver bygglov, eller om du har kommit längre i din planering.

Kommunen satsar på landsbygden

Bygglovsbilen är en del av kommunens satsning på landsbygdsutveckling. Den ska underlätta för medborgarna att söka bygglov. Med bygglovsbilen gör vi det möjligt att bygga fler bostäder på bra platser på Uppsalas landsbygd.

Kontakta oss

Bygglovsinformationen

Besöks- och telefontid: måndag–torsdag 9.00–12.00

Om du har ett pågående ärende
Ring din handläggare om du har ett pågående ärende, telefontid tisdag–onsdag 9.00–11.00 och torsdag 13.00–15.00.

Rådgivningen

Tid för rådgivning: torsdagar 15.00–19.00

På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare/arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.

Telefon: 018-727 46 10
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala