Bygglov på väg

Under hösten forstätter bygglovsrådgivningen att besöka tätorter utanför centrala staden. Kom till bygglovsbilen och träffa bygglovshandläggare och inspektör för att ställa frågor, få råd och diskutera handlingar.

Bygglovsbilen

Bygglovsrådgivningens turnéplan

Nya orter och datum för våren 2019 kommer snart. 

Orter som fick besök av bygglovsbilen hösten 2018

  • Järlåsa
  • Knutby
  • Storvreta

Förbered dig gärna inför mötet

För att du ska få så bra hjälp som möjligt när du träffar oss är det bra om du tar med

  • fastighetsbeteckning
  • foton och skisser över ditt projekt, om du har det
  • detaljplanen för ditt område och fasadritningar. 

Beställ detaljplan och fasadritning.

Du får hjälp oavsett om du nyligen har börjat fundera över en idé och vill veta vad som kräver bygglov, eller om du har kommit längre i din planering.

Kommunen satsar på landsbygden

Bygglovsbilen är en del av kommunens satsning på landsbygdsutveckling. Den ska underlätta för medborgarna att söka bygglov. Med bygglovsbilen gör vi det möjligt att bygga fler bostäder på bra platser på Uppsalas landsbygd.

Kontakta Bygglovsinformationen

Bygglovsinformationen
Besökstid: Måndag–onsdag 9.00–12.00
Telefontid: Måndag–torsdag 9.00-12.00 

Bygglovsinformationen har flyttat till bottenplan på Stationsgatan 12. Samma lokal som Uppsalarummet

Om du har ett pågående ärende
Ring din handläggare om du har ett pågående ärende, telefontid tisdag–onsdag 9.00–11.00 och torsdag 13.00–14.30.

Kom på rådgivning
Tid för rådgivning: torsdagar 15.00–18.00, på Stationsgatan 12, bottenplan. 

På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.

Hantering av personuppgifter

Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Telefon: 018-727 46 10
Besöksadress: Stationsgatan 12, bottenplan
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala