Bygglov på väg

Under våren fortsätter bygglovsrådgivningen att besöka tätorter utanför centrala staden. Kom till bygglovsbilen och träffa bygglovshandläggare för att ställa dina frågor, få råd och diskutera handlingar.

Med oss i år har vi även avlopps- och strandskyddshandläggare samt lantmätare. Så passa på att ställa dina frågor om avlopp, eget vatten eller strandskydd och hur du gör om du vill stycka av din fastighet eller veta var din fastighetsgräns går. 

Bygglovsbilen

Bygglovsbilens reseplan våren 2020

Datum, tid och platser för våren 2020 kommer inom kort.

Förbered dig gärna inför mötet

För att du ska få så bra hjälp som möjligt när du träffar oss är det bra om du tar med

  • fastighetsbeteckning
  • foton och skisser över ditt projekt, om du har det
  • detaljplanen för ditt område och fasadritningar. 

Beställ detaljplan och fasadritning.

Du får hjälp oavsett om du nyligen har börjat fundera över en idé och vill veta vad som kräver bygglov, eller om du har kommit längre i din planering.

Kommunen satsar på landsbygden

Bygglovsbilen är en del av kommunens satsning på landsbygdsutveckling. Den ska underlätta för medborgarna att söka bygglov. Med bygglovsbilen gör vi det möjligt att bygga fler bostäder på bra platser på Uppsalas landsbygd.

Kontakta bygglovsinformationen

Besökstid: Måndag–onsdag 9.00–12.00 
Telefontid: Måndag–torsdag 9.00–12.00

Om du har ett pågående ärende
Ring din handläggare om du har ett pågående ärende, telefontid tisdag–onsdag 9.00–11.00.

Kom på rådgivning
Har du frågor om din bygglovsansökan är du välkommen till oss för rådgivning. På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.
Läs mer om rådgivning och se öppettider

Hantering av personuppgifter
Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Telefon: 018-727 46 10
Besöksadress: Stationsgatan 12, bottenplan
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala