Bygglov på väg

Under våren forstätter bygglovsrådgivningen att besöka tätorter utanför centrala staden. Kom till bygglovsbilen och träffa bygglovshandläggare för att ställa dina frågor, få råd och diskutera handlingar.

Med oss i år har vi även avlopps- och strandskyddshandläggare och lantmätare. Så passa på att ställa dina frågor avlopp, eget vatten, strandskydd, radon och hur du gör om du vill stycka av din fastighet eller veta var din fastighetsgräns går. 

Bygglovsbilen

Bygglovsrådgivningens turnéplan våren 2019

Almunge
Matsalen, Almunge skola
28 februari 16.00–19.00

Oxsätra
Lanthandeln i Oxsätra
14 mars 16.00–19.00

Vattholma
Matsalen, Vattholma skola
9 maj 16.00–19.00

Förbered dig gärna inför mötet

För att du ska få så bra hjälp som möjligt när du träffar oss är det bra om du tar med

  • fastighetsbeteckning
  • foton och skisser över ditt projekt, om du har det
  • detaljplanen för ditt område och fasadritningar. 

Beställ detaljplan och fasadritning.

Du får hjälp oavsett om du nyligen har börjat fundera över en idé och vill veta vad som kräver bygglov, eller om du har kommit längre i din planering.

Kommunen satsar på landsbygden

Bygglovsbilen är en del av kommunens satsning på landsbygdsutveckling. Den ska underlätta för medborgarna att söka bygglov. Med bygglovsbilen gör vi det möjligt att bygga fler bostäder på bra platser på Uppsalas landsbygd.

Kontakta bygglovsinformationen

Under sommaren har bygglovsinformationen och Uppsalarummet stängt för besök och telefonsamtal från och med fredag 28 juni. Vi öppnar måndag 12 augusti igen. Vi svarar på mejl under hela perioden.

Bygglovsinformationen
Besökstid: Måndag–onsdag 9.00–12.00 (stängt under perioden 28 juni–11 augusti 2019)
Telefontid: Måndag–torsdag 9.00-12.00 (stängt under perioden 28 juni–11 augusti 2019)

Om du har ett pågående ärende
Ring din handläggare om du har ett pågående ärende, telefontid tisdag–onsdag 9.00–11.00.

Kom på rådgivning
Har du frågor om din bygglovsansökan är du välkommen till oss för rådgivning. På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.
Läs mer om rådgivning och se öppettider

Hantering av personuppgifter
Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Telefon: 018-727 46 10
Besöksadress: Stationsgatan 12, bottenplan
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala