Bygglov – kontakt och öppettider

Kontakta gärna bygglovsinformationen innan du lämnar in din ansökan för att kontrollera om du har fått med alla handlingar.

Saker att ha till hands när du kontaktar oss

För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt är det bra om du har följande information till hands när du kontaktar oss:

  • fastighetsbeteckning (till exempel Fålhagen 70:1)
  • adress (till exempel Stationsgatan 12)
  • detaljplanens namn (till exempel 0380-P2008/38)
  • ärende eller diarienummer om du har ett pågående ärende (till exempel 2014-000000).

Sök efter fastighetsbeteckningar, gällande detaljplaner, pågående program, kulturmiljökartor, bullermiljökartor med mera i kartan.

Kom på rådgivning

Om du vill träffa oss för rådgivning om din bygglovsansökan eller bygganmälan är du välkommen till Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Då kan du få hjälp av bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan eller anmälan.

För att alla ska hinna få rådgivning får du 15 minuter med en handläggare.

Öppettider bygglovsrådgivning

Från och med 29 augusti har bygglovsrådgivningen öppet torsdagar 15.00–18.00. Öppettiderna gäller fram till och med 17 oktober. Bygglovsrådgivningen hittar du i Uppsalarummet på Stationsgatan 12.

Kontakta bygglovsinformationen

Uppsalarummet är stängt onsdag 16 oktober. Bygglovsinformationen kan nås via telefontiderna.

Bygglovsinformationen
Besökstid: Måndag–onsdag 9.00–12.00
Telefontid: Måndag–torsdag 9.00–12.00

Om du har ett pågående ärende
Ring din handläggare om du har ett pågående ärende, telefontid tisdag–onsdag 9.00–11.00.

Kom på rådgivning
Har du frågor om din bygglovsansökan är du välkommen till oss för rådgivning. På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.
Läs mer om rådgivning och se öppettider

Hantering av personuppgifter
Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Telefon: 018-727 46 10
Besöksadress: Stationsgatan 12, bottenplan
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala