Beställ ritningar och allmänna handlingar

För att ta reda på vilken fastighetsbeteckning din fastighet har kan du söka på adress i Uppsalakartan eller logga in med e-legitimation på Lantmäteriets webbplats.

Du måste fylla i allt som är markerat med *

Fastighetsinformation
Om du har aktbeteckning, ange det här.
Vilket eller vilka våningsplan vill du beställa ritning för?
Annan handling
Faktureringsuppgifter
Faktureringsuppgifter
XXXXXX-XXXX (10 siffor)
Faktureringsuppgifter
(ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Se kostnader för kopiering av allmän handling.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga beställningar och lämna ut allmänna handlingar. Det gör vi utifrån de rättsliga grunderna allmänt intresse och myndighetsutövning.

Vi raderar uppgifterna när vi hanterat beställningen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.