Beställ nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, baskarta med fältkontroll

Du kan använda nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll som underlag för situationsplan. Du beställer underlag efter vilket ärende och vilken fastighet du har, läs mer om underlag för situationsplan.

Leveranstiden är 5–8 veckor.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Kartorna levereras i formaten PDF och DWG.

Du kan överföra en fil som är upp till 10 MB.

Ett tips är att du kan använda Uppsala kommuns Kommunkarta för att ta fram en skiss. Sök på fastighet eller adress, skriv ut kartan i lämplig storlek till exempel 1:500 eller 1:1000. Glöm inte markera vilken fastighet det gäller och var du ska bygga.

Om din dator har ett skärmklippverktyg kan du använda det för att  ringa in var du ska bygga någonstans.

Du kan också skriva ut kartan och rita in var du ska bygga. Därefter kan du antingen skanna in eller ta ett foto av din ritning som du sedan bifogar i din beställning.

Fastighet och sökande (betalningsansvarig)
Fakturauppgifter för ditt företag
(XXXXXX-XXXX)
Dina fakturauppgifter
(ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Genom att du fyller i och skickar in formuläret godkänner du att ansvarig nämnd i Uppsala kommun behandlar personuppgifterna enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Läs mer om behandling av personuppgifter 

Plan- och byggnadsnämnden är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna i det här formuläret.

Beställning kostar enligt plan- och byggnadsnämndens taxa.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakt vid frågor om kartor till situationsplan