Renhållning

 1. I korthet


  Kommunen har ansvar för renhållning på allmänna platser och fastighetsägare för ytor som hör till fastigheten. Du som privatperson har ett eget ansvar för att inte skräpa ner.

  Fäll ihop
 2. Kommunens ansvar


  Kommunen har ansvar för renhållningen på allmänna platser. Det är miljöbalken som reglerar kommunens ansvar när det gäller tillsyn över avfallshantering. Gaturenhållningslagen styr hur vi ska städa på allmänna platser.

  Läs renhållningsordning för Uppsala kommun

  Var vi städar – och när

  Kommunen städar varje dag, året runt på offentliga platser enligt schema. Vi plockar skräp, sopar, tömmer papperskorgar och tar bort affischer och klotter. 

  Papperskorgar

  I Uppsala kommun finns cirka 2 000 papperskorgar. Mer än 275 av dem är så kallade smarta soptunnor. De komprimerar skräpet och rymmer cirka fem gånger mer än ett vanligt sopkärl. Dessutom varnar de när de börjar bli fulla, vilket innebär att vi kan planera tömningarna utifrån var behovet finns. 

  Renhållning av gator och torg

  I Uppsala är renhållningen av gator och torg uppdelad i fyra skötselområden: 

  • zon 1
  • zon 2
  • zon 3
  • Storvreta.

  Se zonindelningen på en karta. (PDF, 3 MB)

  Zon 1 och torg i zon 2 och 3
  Tillsyn varje dag. Vi åtgärdar anmärkningar och felanmälningar inom två timmar. Som tidigast sker den första renhållningsåtgärden 05.30. Åtgärder där ljudnivån ligger på över 65 db startar normalt som tidigast 07.00.

  Zon 2
  Tillsyn varje dag. Vi åtgärdar anmärkningar och felanmälningar inom 4 timmar. Som tidigast sker den första renhållningsåtgärden 08.30.

  Zon 3 och Storvreta
  Tillsyn varje vecka. Vi åtgärdar anmärkningar och felanmälningar inom 8 timmar. Renhållning vid behov.

  Parker
  Renhållningen av våra parker är indelad i sex områden: centrum, nordvästra, sydvästra, nordöstra, sydöstra och ytterområden. Parkområdena ska ge ett rent, prydligt och inbjudande intryck.

  Fäll ihop
 3. Fastighetsägares ansvar


  Som fastighetsägare ansvarar du för renhållning av ytor som hör till fastigheten. I det ansvaret ingår även att plocka upp och transportera bort nedskräpande föremål på gångbanor som ligger i anslutning till fastigheten.

  Gångbaneföreskrift för Uppsala kommun

  Fäll ihop
 4. Kontakt och felanmälan


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om renhållningen.
  Gör en felanmälan om du upptäcker fel i något av de områden som kommunen ansvarar för.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception:
  Måndag–torsdag 7.45–17.00
  Fredag 7.45–16.00
  Dag före helgdag 8.00–12.00

  Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Fäll ihop