Anmäl egen kompost

Inom Uppsala kommun är alla hushåll skyldiga att sortera ut matavfall och slänga det i en behållare för kompost. Uppsala Vatten ansvarar för att hämta och ta hand om allt matavfall.

Vill du själv kompostera ditt matavfall ska du anmäla det till miljöförvaltningen. Det kostar 575 kronor att anmäla egen kompost.

Blankett för att anmäla egen kompost  (PDF, 969 KB)

Krav på komposten

En kompost för matavfall behöver uppfylla vissa krav. Kompostbehållaren ska

  • vara byggd så att den inte drar till sig skadedjur eller orsakar andra olägenheter
  • vara sluten, stabil och tillverkad av beständigt material
  • ha max 5 mm stora hål och springor för ventilation och dränering.

Informationsblad om hemkompostering (PDF, 157 KB)

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala