Råd och stöd för barn, unga och föräldrar

Behöver du som barn och ungdom eller som förälder hjälp och stöd kan du kontakta kommunen. Det kan till exempel handla om

  • att du som förälder behöver stöd
  • droger och alkohol
  • brott och ungdomstjänst
  • att du behöver någon att prata med
  • problem i din familj
  • problem i skolan eller på fritiden.

På kommunens webbplats för vård och omsorg hittar du verksamheter där du kan få stöd i olika former. Du kan vända dig till vilken enhet som helst, oavsett var i kommunen du bor. Alla besök är kostnadsfria. Du kan vara anonym.

Se vilket stöd du kan få på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

På webbplatsen Koll på Soc hittar du information om socialtjänsten som särskilt är riktad till barn och unga. Webbplatsen är skapad av Socialstyrelsen och Barnombudsmannen.

Se information för barn och unga på kollpasoc.se.

På Barnombudet i Uppsala läns webbplats hittar du information om flera olika verksamheter i Uppsala som ger stöd och råd till barn och unga.

Läs mer på  Barnombudet i Uppsala läns webbplats.

Om du behöver akut hjälp

Om du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga kan du kontakta Region Uppsalas Barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagning på Akademiska sjukhuset.