Bli familjehem eller jourhem

Ett familjehem eller ett jourhem tar emot barn och unga i sitt hem för stöd och omvårdnad i vardagen.

Bli familjehem

Att vara familjehem innebär att du tar emot barn i ditt hem under en period av barnets liv eller under hela barnets uppväxt. Du samarbetar med socialtjänsten och barnets föräldrar och det är alltid barnets behov som står i centrum. Ett familjehem är ett komplement till barnets egna föräldrar.

Som familjehem behöver du ha en trygg och stabil livssituation, tid och engagemang att ta emot ett barn.

Bli förstärkt familjehem

Som förstärkt familjehem tar du emot barn i ditt hem under en kortare eller längre period. En av de vuxna i familjehemmet ska vara tillgänglig för det placerade barnet på heltid.

Som förstärkt familjehem får du omfattande stöd, handledning och utbildning. Tillsammans med andra förstärkta familjehem bildar ni ett team som ger varandra stöd och delar erfarenheter.

Du som har erfarenhet av att vara familjehem kan ansöka om att bli förstärkt familjehem.

Bli jourhem

Som jourhem tar du emot ett barn med kort varsel och under en begränsad period. 

Intressanmälan för att bli familjehem eller jourhem

Du måste fylla i allt som är markerat med *

Kontaktuppgifter
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Sambo
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Gift eller registerad partner
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
(ÅÅÅÅMMDDXXXX) (Du kan ange flera personnummer i samma ruta. Separera personnumren med kommatecken)

Genom att du fyller i och skickar in formuläret godkänner du att ansvarig nämnd i Uppsala kommun behandlar personuppgifterna enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Läs mer om behandling av personuppgifter 

Socialnämnden är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna i det här formuläret.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.