Urval till gymnasieskola

När en skola inte kan ta in alla som söker, avgör ditt meritvärde om du kommer in på skolan eller inte.

Alla betyg motsvarar ett betygsvärde. Summan av betygsvärdena för dina 16 bästa slutbetyg från grundskolan är ditt meritvärde.

Betyg värde
A 20
B 17,5
C 15
D 12,5
E 10
F 0

 

Om du har betyg i moderna språk som språkval lägger vi till detta betyg till dina övriga 16 bästa betyg. Det betyder att det maximala meritvärdet är 340. 

Urval till introduktionsprogram

Antagning till programinriktat individuellt val, IMPRO, görs bara om det finns ledig plats.

Det är gymnasieskolans rektor som beslutar om antagning till övriga introduktionsprogram.

Urval till särskilda varianter, estetiska varianter och spetsutbildningar

Utöver betyg kan även antagningsprov och betygskrav i vissa ämnen användas vid urval. Fråga aktuell skola.

Företräde till utbildning

Du kan begära att få företräde till den utbildning du sökt. Det betyder att du får en individuell bedömning på grund av

  • medicinska skäl
  • sociala skäl 
  • att dina tidigare betyg inte kan jämföras med betygen från grundskolan.

För att bli antagen måste du vara behörig till programmet du sökt. 

Skicka med en skriftlig motivering tillsammans med din ansökan om du vill bli att vi ska göra en individuell bedömning. Du kan också skicka med intyg från din tidigare skola eller läkarintyg. 

Elever med utländska betyg och elever som har omdömen istället för betyg prövas alltid individuellt.

Kontakta gymnasieantagningen

Telefon: 018-727 20 50, måndag–torsdag 9.00–11.00 och torsdag 13.00–14.00
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1, besök efter överenskommelse
Postadress: Uppsala kommun, gymnasieantagningen, 753 75 Uppsala