Språkskolan – modersmålsundervisning i gymnasiet

Språkskolan erbjuder modermålsundervisning för grundskole- och gymnasieelever i kommunala skolor och friskolor. 

Elever som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska kan få stöd av modersmålsläraren i form av studiehandledning på sitt modersmål.

Läs mer på Språkskolans webbplats 

Kontakta språkskolan

Telefon: 018-727 20 26
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 2
Postadress: Fyrisborgsgatan 2, 753 75 Uppsala