Fritidshem och fritidsklubbar – sök eller säg upp plats

Du söker plats på fritidshem och fritidsklubb i eBarnUngdom. När du loggat in väljer du fliken Fritidshem/fritidsklubb.

  • För att få plats på fritidsklubb räcker det med att du söker plats.
  • För att få plats på fritidshem börjar du med att söka plats. När barnet sedan får erbjudande om plats behöver båda vårdnadshavarna gå in i eBarnungdom för att godkänna erbjudandet.
  • För att ansöka om plats eller utökad vistelsetid av särskilda skäl använder du blanketten under "Ansökan om plats av särskilda skäl" längre ner på sidan.

Du kan ansöka om plats för att få placering och börja från och med 1 augusti.

Logga in i eBarnUngdom