Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor.
Läs mer om kakorna vi använder och hur du hanterar dem

God man och förvaltare

En god man (för gamla och sjuka) eller förvaltare utses endast till myndiga personer och förordnas första gången av tingsrätt. Som god man företräder man den enskilde främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Den person som har en god man eller förvaltare kallas "huvudman".

Godmanskap bygger på samtycke.

God man eller förvaltare - likheter och skillnader

En god man och en förvaltare har i princip samma huvuduppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig lite åt. En god man kan inte utses mot en persons vilja utan är en frivillig åtgärd som innebär att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd. Detta innebär att en förvaltare kan förordnas utan huvudmannens samtycke. En förvaltare utser man åt en person som är helt oförmögen att vårda sig själv eller sin egendom.
Läs mer om att få en god man/förvaltare

Tre huvuduppgifter för god man/förvaltare

Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska. Uppdraget innebär oftast tre huvuduppgifter: förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person.
Läs mer om att vara god man/förvaltare

Fler gode män/förvaltare behövs

Behovet av gode män och förvaltare ökar. Behovet är särskilt stort för personer med psykiska funktionshinder, yngre personer och personer med missbruksproblematik. För att bli god man eller förvaltare måste du uppfylla vissa lämplighetskrav. 
Läs mer om att bli god man/förvaltare

Redaktör och uppgiftslämnare: Daniel Sjöstedt
Uppdaterad den 26 november, 2013