Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor.
Läs mer om kakorna vi använder och hur du hanterar dem

Förenade Care AB

Kontaktuppgifter


Logo, Förenade Care AB

Namn på företag/organisation
Förenade Care AB

Driftsform
Aktiebolag

Postadress
Regionkontor: Kungsgatan 111, 753 18 Uppsala

E-post
danijelac@forenadecare.com

Verksamhetsansvarig
Danijela Cvetkovic

Kontaktperson för brukare
Danijela Cvetkovic

Telefon
018/418 61 01, 076-10 194 10

E-post till kontaktperson
danijelac@forenadecare.com

Om företaget/organisationen


Tjänsteutbud

 • Service städning, bäddning, tvätt
 • Service matservice inklusive leverans
 • Service inköp/ärenden
 • Service social samvaro, aktiviteter såsom promenader, utevistelse
 • Personlig omvårdnad hela dygnet inklusive hjälp vid larm samt hemsjukvård (exklusive natthemsjukvård 22-07)

Personal och kompetens


  Antal anställda i Uppsala: 230


  Antal anställda omräknat till heltid: 180


  Personalens utbildning: Undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast


  Specialkompetens/inriktning: Kompetens inom demensvård med Silviasystrar, psykiatri


  Språkkompetens: Bred språkkompetensVerksamhetens mål och speciella inriktningar

Förenade Care är certifierat enligt kvalitetssystemet ISO 9001, vilket är rekommenderat av Socialstyrelsen. Vi är även miljlöcertifierade enligt ISO 14001. All personal utbildas i systemet. Vår utgångspunkt är en positiv livssyn där alla människor har lika värde. Vårt mål är 95% nöjda kunder och att kommunen godkänner oss vid verksamhetstillsyn. Personalen är lyhörd för kundens och närståendes önskemål så att integritet, självbestämmande och trygghet bevaras. Personalen har god kompetens och iakttar sekretess/tystnadsplikt. Vi lägger stor vikt vid att bemöta den enskilde med värdighet, vänlighet, omtanke och respekt. Vårt motto, omtanke - vänlighet - service, genomsyrar vår verksamhet och gäller i lika stor grad gentemot varandra som till Dig, Dina närstående och våra beställare.

Så här arbetar vi med att nå Äldrenämndens värdegrund

Våra arbetsmetoder präglas av respekt och empati för den enskilde. Vi arbetar efter kontaktmannaskap för att upprätthålla kontinuitet, säkerhet och trygghet i vården. Vi arbetar efter att kunden ska bemötas respektfullt och känna egenvärde. Omvårdnanden tillgodoses på bästa sätt efter ett professionellt förhållningssätt där vi ger stöd och vård utan att ta över. Personalen är lyhörd och arbetar efter fastställda och tydliga rutiner. Vi strävar efter att upprätthålla kundens funktioner för den dagliga livsföringen och motverkar social isolering. Kundens önskemål och intressen ska så långt som möjligt tillgodoses och integriteten och självbestämmande ska respekteras. Kunden ska få tillräcklig information och kunskap för att själv kunna påverka hur vården utformas.

Kvalitetsarbete

Personal och kund arbetar med genomförandeplanerna där man kommer överens om mål som följs upp var 3:e månad och vid behov, där resultatet utvärderas tillsammans. Uppföljning av kvalitetsmål görs genom att granska genomförda enkäter (kund/närstående 2 ggr/år)där resultat, analys och förebyggande åtgärder redovisas. Uppföljning av klagomål, avvikelser och händelser sker även på personalmöte.

Synpunkter och klagomål tas emot av

Verksamhetschefen och/eller Din kontaktperson. Ytterligare telefonnummer till andra personer som kan ta emot synpunkter/klagomål kommer också att finnas i informationsfoldern som Du får som kund av oss.

Tilläggstjänster

Storstädning, veckostädning, fönsterputs

Ladda ner som PDF

Redaktör: Helena Thorén-Lindqvist Uppgiftslämnare: Thomaz Ohlsson
Uppdaterad den 12 mars, 2014