Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor.
Läs mer om kakorna vi använder och hur du hanterar dem

Bilföraren

Bilen är en självklar del i vårt liv och vi känner oss väl skyddade av bilens krockzoner och säkerhetsutrustning. I trafikmiljön finns även  oskyddade trafikantgrupper som gående och cyklister varför det är viktigt att alla försöker visa hänsyn i trafiken och följa de trafikregler som finns för att undvika olyckor.

Vägmärken och nya regler

Fordonsföraren har en skyldighet att hålla sig uppdaterad över nya regler och vägmärken som kommer. Det innebär att själv aktivt söka information. Den senaste vägmärkesförordningen gäller från den 1 juni 2007. 

Nedan kan man hitta några vanligt förekommande regler och vägmärken och vad dom innebär.

Övergångsställe

Fordonsförare är skyldig att lämna företräde för gående som gått ut eller precis ska gå ut på ett övergångsställe. Genom att sänka farten i god tid eller stanna visar bilisten den gående att man tänker lämna företräde.

Även om fordonsförarna har väjningsplikt är man som gående skyldig att se sig för och ta hänsyn till bilar eller cyklar som närmar sig. 

Huvudled

Huvudledsmärket anger att fordon från anslutande gator har väjningsplikt. Från oktober 1999 betyder märket även att det är förbjudet att parkera.

Observera att andra uppställningsregler kan gälla om annat vägmärke kombineras med huvudledsmärket. Om t.ex. ett parkeringsmärke sitter ovanför huvudledsmärket betyder det att det är tillåtet att parkera under högst 24 timmar i följd under vardagar.

Att köra i cirkulationsplats

Den som ska köra in i en cirkulationsplats har väjningsplikt mot fordon som befinner sig i cirkulationen. Ibland har cirkulationen och tillfarterna två eller flera körfält uppdelade med vägmarkeringar. I vissa fall kan det också finnas körfältsvägvisare i tillfarterna.

Man behöver inte använda körriktningsvisare då man kör in i cirkulationsplatsen men däremot då man gör filbyten och när man lämnar cirkulationsplatsen.  Finns det fler än ett körfält i en tillfart väljer man det lämpligaste med hänsyn till sitt färdmål och de anvisningar som finns.

Körfältsbyte

Behöver man byta körfält i cirkulationen gäller vanliga körfältsbytesregler, det vill säga man får byta körfält endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra trafikanter. Man ska alltid ge tecken när man byter körfält. Även i vissa andra fall när man ändrar fordonets placering i sidled kan det vara lämpligt att använda körriktningsvisaren för att visa sin avsikt. Ge tecken i god tid men tänk också på var man börjar ge tecken för att inte andra ska missledas.

Mer om vägmärken kan man läsa på Transportstyrelsens webbplats


Mer information

Kontakta kontoret för samhällsutveckling
Telefon: 018-727 40 80
E-post: kontoret.samhallsutveckling@uppsala.se

Redaktör: Lissi Kalin Uppgiftslämnare: Kristina Stavlind
Uppdaterad den 02 december, 2013

Externa länkar