Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor.
Läs mer om kakorna vi använder och hur du hanterar dem

Renhållning

Kontoret för samhällsutveckling är väghållare och ansvarig för alla gator inom ett väghållningsområde som sträcker sig från Sunnersta i söder till Gamla Uppsala i norr. Även Storvreta ingår i ansvarsområdet.

Inom området ansvarar kontoret för samhällsutveckling för barmarksunderhåll, vinterväghållning, gaturenhållning, gatubelysning och trafiksignaler med mera.

Ö Ågatan. Foto IM Söderberg

Som Uppsala till Ystad – 72 mil gator och vägar

I egenskap av väghållare ansvarar kontoret för samhällsutveckling för cirka 420 kilometer gator och vägar. I anslutning till de flesta gatorna finns gångbanor. Dessa motsvarar en längd av 450 kilometer. Dessutom finns det cirka 300 kilometer särskilda gång- och cykelbanor. Den totala väghållningsytan är 4,7 kvadratkilometer.

Totalt omfattar alla gator och vägar samt gång- och cykelvägar cirka 72 mil, en sträcka lika lång som den mellan Uppsala och Ystad.

Inom verksamhetsområdet finns 58 broar samt en mängd gång- och cykeltunnlar. Av broarna är Flottsundsbron och Kungsängsbron öppningsbara.

Trafikverket och vägföreningar

Trafikverket är väghållare för alla allmänna vägar med vägnummer. I större tätorter som till exempel Bälinge, Vattholma, Lövstalöt och Skyttorp finns vägföreningar som är väghållare för de egna vägarna. Dessa föreningar får  bidrag för sin väghållning från gatu- och trafikkontoret.

Kontoret för samhällsutveckling bistår föreningarna med teknisk och ekonomisk rådgivning. Vägföreningarna på respektive ort är självbestämmande med lika stark ställning som kontoret för samhällsutveckling är inom sitt väghållningsområde.

Kontakta kontoret för samhällsutveckling

Felanmälan
Redaktör: Lissi Kalin Uppgiftslämnare: Per-Rickard Rönnberg
Uppdaterad den 17 september, 2013