Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor.
Läs mer om kakorna vi använder och hur du hanterar dem

Rosendal

Illustration av blivande bebyggelse i Rosendal. Bild från Utopia Arkitekter. 

Välkommen till södra Rosendal, en viktig bit av Sveriges snabbast växande bostadsmarknad.

I fjol sprängdes storstadsgränsen med 200 000 invånare i kommunen och varje år ökar Uppsalas stadsbefolkning med ungefär ett Gränna eller ett Sveg. Efterfrågan på bostäder är oförändrat hög, och ska vi klara expansionstakten måste det byggas mer än 25 000 bostäder fram till 2030.

Södra Rosendal är en viktig pusselbit i utvecklingen och ligger mitt emellan våra två universitet. Här vill vi inte bygga vilken stadsdel som helst. Det nya kvarteret ska väcka nyfikenhet, på bostaden, på kvarteret, på Rosendal och på staden Uppsala.

Kommunen utlyste i september 2012 en tävling om hur området ska utvecklas. Idétävlingen var den första av sitt slag och många deltog.

Vinnande bidrag

Tävlingsbidragen gav en god spridning av svar på projektets förutsättningar. Det mest kreativa svaret på platsens och hyreshusets utmaningar har nu givit ByggVesta markanvisning av en färdig byggrätt i den framväxande stadsdelen Rosendal. Samtidigt tecknar nu Uppsala kommun en avsiktsförklaring med ByggVesta för ett långsiktigt samarbete.

Det vinnande förslaget från ByggVesta, framtaget i samarbete med Utopia Arkitekter, för en diskussion om arkitektur, stadsbyggnad och boende, och översätter detta idéinnehåll till en fysisk utformning med en särpräglad karaktär och god genomförbarhet. Med en begränsad verktygslåda av återkommande former åstadkoms småskalighet, variation och förutsättningar för ett levande gaturum, på ett sätt som utmanar etablerade föreställningar om vad som är estetiskt tillåtet.

Mer information

Germund Landqvist, projektledare mark och exploatering
Kontoret för samhällsutveckling
E-post: Germund Landqvist
Telefon: 018-727 40 05

Karl Ingelstam, projektledare mark och exploatering 
Kontoret för samhällsutveckling
E-post: Karl Ingelstam
Telefon: 018-727 44 60 

Redaktör: Lissi Kalin Uppgiftslämnare: Germund Larsson
Uppdaterad den 11 februari, 2013