Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor.
Läs mer om kakorna vi använder och hur du hanterar dem

Rosendal etapp 2

Tävlingen är avslutad

Vi tackar er som har skickat in tävlingsbidrag. Vi har räknat med att ha  ett resultat från tävlingen färdigt inom en månad, men det stora intresset kan innebära att tidplanen förskjuts. 

Det här händer nu

Det som händer närmast är att Uppsala kommun kontaktar de som står bakom de bästa förslagen för varje tilldelningsområde för att träffas och diskutera hur vi kan genomföra de vinnande förslagen. Båda parter får då chansen att förtydliga eventuella oklarheter, planera hur man ska arbeta och börja ta fram ett markanvisningsavtal. Därefter kommer kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott besluta om markanvisning för samtliga tilldelningsområden. Alla inkomna handlingar i tävlingen är belagda med sekretess tills beslutet är fattat. Vi återkommer med en vinnare och med mer information så snart vi kan.

Tävlingen

Nu vill vi utmana din och dina kollegors kreativitet. Vi ska bebygga några av Uppsalas mest attraktiva tomter. Därför är det extra viktigt att vi får in bra förslag. Vi söker inte de billigaste lösningarna eller kvantitet. Vi söker byggherrar med bra idéer, kvalitet och smarta lösningar.

Uppsala är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Rosendal ligger mitt bland stans kunskapscentra, några minuters cykelväg från centrum. Efter ytterligare tjugo minuter är du på Arlanda och kan resa vidare ut i världen. Vi vill utveckla Rosendal tillsammans med några av de smartaste i byggbranschen.

Vad en markanvisningstävling är

En markanvisning är en ensamrätt för en byggherre att under en begränsad tid arbeta med att utveckla ett markområde för att senare få köpa och bebygga marken.

Inbjudan

Uppsala kommun har bjudit in dig som intressent att lämna in en ansökan om markanvisning för bostäder i Rosendal, etapp 2.
Mer information om markanvisningstävling Rosendal etapp 2

Tidplan

Ditt tävlingsbidrag ska ha kommit in till oss senast måndag 22 september. Vi utvärderar alla tävlingsbidrag under september och oktober 2014. Sedan kontaktar vi vinnande exploatörer och bjuder in dem till samtal inför markanvisning.

Vi beslutar om markanvisning så snart detta arbete är slutfört. På den här sidan får du fortlöpande information om tidpunkter för markanvisning. Offentliggörande av vinnande förslag kommer också att presenteras här. 

Exploatörer till de vinnande förslagen kommer att bjudas in till den gemensamma process som startar under hösten. Exploatörer till vinnande förslag kommer tillsammans med konsulter och tjänstemän från kommunen att delta i den fortsatta planprocessen.

Skicka in din ansökan

Ansökan ska ha kommit in senast måndag 22 september 2014. Märk försändelsen med: Rosendal idétävling och markanvisning, dnr KSN-2014-0628

Skicka ansökan till:

Uppsala kommun
Kontoret för samhällsutveckling
Mark och exploatering
753 75 Uppsala

Budadress:

Kontoret för samhällsutveckling, Stationsgatan 12, Uppsala.
Observera receptionens öppettider som är måndag–fredag 07.45–17.00.

Mer information

Germund Landqvist
E-post: germund.landqvist@uppsala.se
Telefon: 018-727 40 05

David Siltberg
E-post: david.siltberg@uppsala.se
Telefon: 018-727 44 68

Sara Ryttar
E-post: sara.ryttar@uppsala.se
Telefon: 018-727 40 79

Redaktör: Infomediaredaktionen Uppgiftslämnare: Germund Landqvist
Uppdaterad den 26 augusti, 2014