Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor.
Läs mer om kakorna vi använder och hur du hanterar dem

Hemtjänst och hemsjukvård

I Uppsala används begreppet hemvård om den samordnade hemtjänsten och hemsjukvården. Hemtjänsten och hemsjukvården samverkar men har olika uppgifter.

Hemtjänst

Du som bor hemma och behöver hjälp i det dagliga livet kan ansöka om hemtjänst.
Det är dina behov som avgör vilken typ av hjälp du kan få, och hur ofta.

Hemtjänst ges i form av:

  • Servicetjänster som till exempel inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda och social aktivitet som samvaro eller promenad.
  • Personlig omvårdnad som till exempel hjälp med på- och avklädning, tillsyn, hjälp med toalettbesök, dusch och annan hygien.

Hemsjukvård

Kommunen ansvarar också för hälso- och sjukvård, inklusive rehabilitering, till dig som har fyllt 17 år och är i behov av sjukvård i hemmet i mer än 14 dagar. Behovet av hemsjukvård bedöms av en distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Det är också arbetsterapeuten du vänder dig till om du behöver något hjälpmedel för att underlätta ditt dagliga liv. Hemsjukvårdens personal samarbetar med hemtjänsten och ger dem instruktioner för vissa sjukvårdsuppgifter. Det kan handla om träning i vardagssituationer eller att överlämna läkemedel.

Ansökan om hemtjänst

 Du som behöver hemtjänst ansöker om detta hos kommunen. Det gör du genom en biståndshandläggare som du får kontakt med via informationsgruppen på kontoret för hälsa, vård och omsorg. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida. Biståndshandläggaren utreder dina behov och tar sedan beslut om att bevilja eller avslå din ansökan.

Om du får avslag på din ansökan om hemtjänst kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten i Uppsala. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med hur du går tillväga för att överklaga beslutet.

Val av hemvårdsutförare

I Uppsala kommun finns ”eget val” i hemvården. Det innebär att du som har beslut om hemtjänst och/eller hemsjukvård själv väljer vem som ska utföra tjänsterna. Du väljer den utförare som motsvarar dina behov och önskemål. De utförare som är godkända av kommunen presenteras i en katalog som du når via länken nedan. Den finns också i pappersform.
Läs Godkända utförare för hemvård i Uppsala kommun

Du kan också söka bland utförarna utifrån typ av tjänst eller sökord.
Sök utförare av hemvård

Informationsgruppen på kontoret för hälsa, vård och omsorg kan också ge mer information om utförare och vägledning i ditt val.

Om du inte vill eller kan välja

Valet är frivilligt. Om du av olika skäl inte kan välja själv kan du få hjälp av en anhörig, god man eller annan laglig företrädare.  Det finns också ett så kallat ”ickevals-alternativ” för dig som inte vill eller kan välja.

Om du har omedelbart behov av hjälp kan du under en kort period få en annan utförare än den du har valt tills ditt eget val hinner träda i kraft.

Genomförandeplan

Tillsammans med din utförare gör du sedan en genomförandeplan för hur hjälpen ska utformas som ni båda skriver under.

Värdighetsgarantier

Äldrenämnden i Uppsala kommun har beslutat om lokala värdighetsgarantier inom kommunens äldreomsorg. Utöver de kvalitetskrav som ställs på alla utförare lyfter de lokala värdighetsgarantierna fram några områden som särskilt ska följas upp.

Du som är över 65 år och som har hemtjänst har rätt att:

  • veta vilken personal som ska utföra tjänsterna i hemmet
  • bli kontaktad i förväg om någon annan personal än den som förväntas ska komma
  • bli kontaktad om personalen blir försenad
  • påverka tidpunkten för promenad eller annan utevistelse, om sådan ingår i hemtjänsten
  • få inskrivet i din genomförandeplan hur och när utevistelsen ska ske
  • få en årlig läkemedelsgenomgång (om du får hjälp av hemvården med läkemedel).

Om du inte är nöjd

Din utförare ska informera dig om vem du kan vända dig till om du inte är nöjd med din hemvård eller inte tycker att värdighetsgarantierna uppfylls. Du kan lämna synpunkter och klagomål skriftligen eller muntligen. Om du inte tycker att det blir någon förbättring kan du kontakta din biståndshandläggare.

Du har alltid rätt att byta hemvårdsutförare. Kontakta din biståndshandläggare om det är aktuellt.

Uppföljning

För att vara säker på att du får den hjälp och de tjänster som du har blivit beviljad, och är nöjd med kvaliteten på dem, gör biståndshandläggaren regelbundna uppföljningar. Uppföljningen sker tillsammans med dig, vid hembesök eller per telefon. Om du vill kan även dina anhöriga eller andra närstående vara med vid uppföljningen.

Kommunen gör också regelbundna uppföljningar av de olika hemvårdsutförarna för att vara säker på att dessa lever upp till de kvalitetskrav som ställs på dem.

Avgifter

För hemtjänst betalar du avgift enligt kommunens taxa, oavsett vilken utförare du har. Det är antalet utförda timmar som avgör din avgift. Det finns dock en maxtaxa som begränsar hur mycket du betalar även om du behöver mycket hjälp.

Hemsjukvården är avgiftsfri. Detta gäller även hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats och utförs av hemtjänstens personal.

Via en e-tjänst kan du göra en beräkning av din avgift. Observera att den beräkningen är preliminär. För att få ett avgiftsbeslut ska du kontakta kommunens avgiftshandläggare.
Läs mer om avgifter och avgiftsberäkning 

För mer information

Seniorguide Uppsala
Telefon: 018-727 65 00
E-post: seniorguide@uppsala.se

Redaktör: Helena Thorén-Lindqvist Uppgiftslämnare: Åsa Markström
Uppdaterad den 09 maj, 2014

Nämnder

Dokument & blanketter